Pedologisch Instituut houdt eendaagse beurs

 

In verband met het 32-jarig bestaan van de Epilepsie Vereniging Suriname (EVS) heeft het Pedologisch Instituut (PI) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) op vrijdag 1 april 2022 samen met de vereniging een eendaagse netwerkbeurs gehouden. Het doel van deze beurs was om bezoekers te informeren over de verschillende instanties die zich bezighouden met volwassenen en kinderen met spraak-, leer- en/of gedragsproblemen.

Aan deze beurs hebben verschillende instanties deelgenomen. Enkele zijn: de Dyslexie Vereniging Suriname, Vereniging van Logopedisten in Suriname, Stichting Opo doro, Ergotherapeuten, het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), de Psychologie praktijk Ping Ping en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

De EVS blijft het belangrijk vinden om mensen van de nodige informatie en/of educatie te voorzien over epilepsie. Gebleken is dat er nog aardig wat veronderstellingen zijn in onze gemeenschap en ook in het onderwijsveld voor wat betreft epilepsie.

Tijdens de beurs konden deelnemers ook enkele quizvragen beantwoorden en het gros van ze wist niet dat er verschillende typen aanvallen zijn en soorten epilepsie. Ook heerst nog het verkeerde idee dat je iets in de mond moet zetten van iemand, die een aanval krijgt waarbij er een tongbeet kan ontstaan.

In de toekomst zou het wenselijk zijn dat er in het curriculum van onderwijzers of zorgcoördinatoren aandacht aan basis EHBO wordt geschonken. De bewustwording over epilepsie is niet wat het wezen moet en het zal zeker geruime tijd en vele handen kosten om dit te verbeteren, aldus Tanya Frijmersum van de EVS.

Het minOWC biedt via het PI op basis van de hulpvraag van professionals in het Basis Speciaal Onderwijs (SO) observaties, diagnostiek, begeleiding en kennisoverdracht aan vanuit een multidisciplinair team.

Ondanks de uitdagingen in het veld, doet het PI er alles aan om zaken in goede banen te leiden, zodat elk kind een eerlijke kans krijgt om educatie, in welke vorm dan ook, te genieten. De coördinator van PI, Genevra Fujooah, merkt op dat het niet altijd een eenvoudige opgave is voor ouders/verzorgers om door het proces te gaan. Behalve voor de ouders/verzorgers kan het eveneens voor het kind enerverend zijn.

Fujooah vraagt daarom om de volle medewerking van zowel medewerkers als leerkrachten om het kind met een speciale behoefte te accommoderen. Op de ouders doet zij een beroep om contact te maken, te onderhouden en samen te kijken naar oplossingsmogelijkheden voor hun kind. “We zijn nog niet waar we moeten zijn met deze doelgroep, maar met de inzet, het vertrouwen en de samenwerking komen we er zeker uit,” zegt Fujooah.

De eendaagse beurs werd gehouden in het Cenasu-gebouw op het terrein van het minOWC-hoofdkantoor aan de Dr. S. Kaffiluddistraat.

Gerelateerde Artikelen

Heeft u een vraag? Maak dan contact met ons!