Projectteam Natin presenteert resultatenanalyse aan het ministerie

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), en haar staf hebben onlangs bezoek gehad van Staatsolie en de Stichting ROC Amsterdam. Stichting ROC Amsterdam is een beroepsonderwijsinstelling, die gevestigd is in Nederland met als visie het verzorgen van onderwijs dat uitdaagt te ontwikkelen tot een gewaardeerde vakman, actieve burger en succesvolle student.

Met het oog op de olie- en gasontwikkeling in Suriname heeft Staatsolie een project geïnitieerd. Het doel van het project is het curriculum van enkele studierichtingen op het Natuurtechnisch Instituut (Natin) te evalueren door middel van een gapanalyse. Na de analyse zullen curricula, indien nodig, aangepast dan wel ontwikkeld worden. Het team dat daarmee belast zal zijn bestaat uit: ROC Amsterdam, vertegenwoordigers van het minOWC, vertegenwoordigers van het Natin en internationale oliemaatschappijen.

De analyse had betrekking op drie studierichtingen die raakvlakken hebben met de olie- en gasindustrie. Het curriculum, de aansluiting van de studierichtingen op het bedrijfsleven en het materiaalgebruik werden geanalyseerd. Het betrof de volgende studierichtingen:

  1. Elektrotechniek
  2. Procestechniek
  3. Werktuigbouwkunde

Het team heeft plannen om in oktober 2022 te starten met het ontwikkelen van curricula voor de studierichting olie- en gas binnen het Natin. Tijdens het bezoek is het ministerie geïnformeerd over de zaken die in orde moeten zijn, zodat de opleiding van start kan gaan.

De bedoeling is dat de opleiding overgenomen en ondersteund wordt door zowel nationale als internationale bedrijven.

 

Scroll to Top