Leerkrachten leerjaar 9 in Nickerie vervolgen trainingen in ontwikkelingsgericht onderwijs

Een groep van 45 leerkrachten in Nickerie heeft de afgelopen week actief kunnen participeren in de derde module van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Deze module stond in het licht van het ontwerpen van betekenisvolle leeractiviteiten voor de brede ontwikkeling van leerlingen van leerjaar 9.

De workshop werd verzorgd door een vernieuwingsteam van het minOWC. Deelnemers kunnen deze workshop delen met de andere collega’s op hun scholen.

Intussen hebben twee scholen in Nickerie, Mulo Henar en Mulo West, de eerste sessie over ontwikkelingsgericht onderwijs op hun eigen school georganiseerd. Volgens de schoolleiders van beide scholen zijn de leerkrachten erg enthousiast over dit concept en willen zij graag afstappen van de traditionele manier van lesgeven. Leerkrachten op beide scholen kijken uit naar het vervolgtraject om het OGO verder vorm te geven.

Scroll to Top