Delegatie minOWC oriënteert zich in ondergelopen gebieden binnenland

 

Een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) bestaande uit de taskforce en het Bureau Onderwijs Binnenland (BOB) heeft onlangs een oriëntatiebezoek gebracht aan de ondergelopen scholen in de gebieden Brokopondo en Boven-Suriname. Na de paasvakantie zijn de scholen in deze gebieden niet opengesteld. De reden hiertoe is dat het ministerie heeft gekeken naar de wateroverlast, maar ook de ingrijpende gevolgen daarvan zoals de ondergelopen looppaden, het drinkwaterprobleem, de infrastructuur naar de scholen toe en ondergelopen dorpen van waaruit de leerlingen de school moeten bereiken.

Het ministerie heeft eerder berichten, video’s en foto’s gekregen over de situatie in deze gebieden, maar heeft besloten om zich zelf te oriënteren, waardoor de juiste besluiten genomen kunnen worden.  Tijdens dit bezoek heeft de delegatie gesprekken gevoerd met schoolleiders en leerkrachten over hun bevindingen over de herstart van de scholen.

De EBG-school te Balingsoela is ernstig door de wateroverlast getroffen. In het dorp Balingsoela is een krutu belegd met het traditioneel gezag, waarbij diverse locaties in het dorp toegewezen zijn om de leerlingen op te vangen. Staatsolie heeft materiaal toegezegd om op deze locaties lokalen in te richten, zodat de leerlingen zo spoedig mogelijk het onderwijsproces kunnen hervatten totdat het water volledig weggetrokken is. De meest voorkomende problemen van de scholen zijn watertekort en slecht begaanbare wegen.

Boven-Suriname

Ook de scholen in het Boven-Surinamegebied zijn gesloten. Te Goejaba is er een kreek die stroomt tussen OS Goejaba 2 en het dorp. Hoewel deze school niet onder water gelopen is, was de school gesloten. De leerlingen moeten deze kreek oversteken om de school te bereiken. De evacuatie van de leerkrachten was nodig, omdat niet te overzien was wat er zou gebeuren.

Het is de bedoeling dat de delegatie de verkregen informatie evalueert en bespreekt, zodat er een besluit genomen kan worden in verband met de herstart van het onderwijsproces in de gebieden Brokopondo en Boven-Suriname.

Scroll to Top