MinOWC houdt consultatieronde met VOJ-schoolleiders

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is bezig het onderwijsveld te consulteren voor de evaluatie en continuering van de vernieuwing binnen het onderwijs. Het was op donderdag 9 juni 2022 de beurt aan de schoolleiders van de scholen van het Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau. Er is onder andere gesproken over het leerjaar 9, Mulo C en de examens in het leerjaar 10 en het VOJ-eindexamen.

Minister Marie Levens deelde de schoolleiders mee, intensief te werken aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Het nieuw beleid wil zij graag samen met de input vanuit het veld ontwikkelen. De vernieuwing zal gecontinueerd worden in het secundair onderwijs. Het project hiervoor zal met de financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) uitgevoerd worden.

Binnenkort wordt een delegatie uit Washington (VS) verwacht om verder invulling hieraan te geven. Bij de uitvoering van het project wil de minister graag dat de schoolleiders en leerkrachten nauw betrokken worden, vooral bij het schrijven van het nieuwe curriculum.

De gelijkstelling van het beroepsonderwijs aan het wetenschappelijk onderwijs zal ook deel zijn van het project. Volgens de bewindsvrouw zal de uitvoering wat langzamer geschieden, om de mogelijke tekortkomingen weg te werken. De minister beloofde meerdere consultatierondes om zo de vinger aan de pols te houden.

Scroll to Top