Mulo-examens begonnen

De examens van de muloscholen zijn op woensdag 13 juli 2022 gestart. Aan dit examen doen 11.660 leerlingen mee. Het gaat om 6.032 schoolkinderen van het derde leerjaar, die het toelatingsexamen doen en 5.628 van het vierde leerjaar. 

Er is gestart met de onderdelen Nederlands (tekstbegrip), Boekhouden en Wiskunde.

Op donderdag 14 juli 2022 worden de vakken Engels, Natuurkunde en Bedrijfsrekenen getoetst.

Het examen in de vakken Spaans en Technisch inzicht wordt op vrijdag 15 juli 2022 afgenomen.

De uitslag wordt op donderdag 4 augustus 2022 bekendgemaakt.

Scroll to Top