Plaatsing leerlingen 2e ronde vos-inschrijvingen

Hieronder lijsten van de leerlingen die zijn geplaatst bij de 2e ronde van de vos-inschrijvingen. Het gaat om de herexamenkandidaten, leerlingen die bezwaar hadden aangetekend tegen aanvankelijke plaatsing, leerlingen die van schooltype wilden veranderen en leerlingen die niet waren geplaatst en/of waren aangemeld bij de 1e ronde. Indien er geen valide voorrangsregel was bij het bezwaar, kon het niet worden ingewilligd. Deze leerlingen moeten zich aanmelden op de school waar zij oorspronkelijk op waren geplaatst om daar ingeschreven te worden. Om te voldoen aan de plaatsingsbehoefte in Paramaribo Noord zullen leerlingen die op VWO 4 geplaatst zijn, op een school in de omgeving worden opgevangen.

Indien een leerling toch nog niet geplaatst is kan er een mail gestuurd worden naar: vos.inschrijving.minowc@gmail.com. De centrale inschrijving is alleen voor voj-leerlingen die het afgelopen schooljaar examen hebben gemaakt en naar een middelbare school willen. Schoolverlaters, inschrijvingen voor voj-scholen, mutaties enz. vallen niet onder de centrale inschrijving.

Scroll to Top