A commitment to action for Education

Colombia leidde betrokkenheid bij ministers van Onderwijs uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om leerachterstanden in de regio te verkleinen

Bijgewerkt: Maart 22, 2023

Het verminderen van de onderwijsachterstanden die de pandemie heeft achtergelaten, is een primaire taak voor de regeringen van de regio. De strategie om dit te bereiken moet het herstel van het basisonderwijs (leerjaar 1 tot & met 12) garanderen.

Bogotá D.C., 22 maart 2023.  Ministers en onderwijsexperts uit Argentinië, Brazilië, Chili, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela sloten zich aan bij de oproep van Colombia om een routekaart op te stellen die het mogelijk maakt hun krachten te bundelen om het leren van kinderen, adolescenten en jongeren in de regio te herstellen.

A commitment to action for Education“, wil het herstel van het basisonderwijs van kinderen en adolescenten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied garanderen. De gevolgen van de pandemie voor kinderen in de regio zijn en zullen verwoestend zijn.

Het rapport van de Wereldbank geeft aan dat landen als Brazilië, Colombia en Mexico een aanzienlijke daling laten zien in het leren van studenten in lezen en rekenen, met name op de basisschool. Ondanks aanzienlijke inspanningen van overheden, leraren en ouders hebben kinderen gemiddeld 1,5 jaar leren achterstand opgelopen tijdens de pandemie.

Na bijkans een schoolsluiting van twee jaren binnen landen van de regio, kan het gevolg zijn dat de leerresultaten met meer dan tien jaar kunnen dalen, waarbij de jongste en meest kwetsbaren kinderen het meest getroffen werden. 

Resultaten uit verschillende landen laat zien dat er grotere verliezen zijn in het basisonderwijs dan in het voortgezet onderwijs en onder studenten van lagere sociaaleconomische klassen. 

Collectieve leerverliezen zullen Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in de toekomst schaden, de ongelijkheden verergeren en de economische groei in gevaar brengen. 

“Het recht op kwalitatief en relevant onderwijs, dat de waardigheid van elke persoon erkent, impliceert dat we als beleidsmakers de toegang tot de fundamentele kennis moeten garanderen om de wereld te kunnen lezen. Het gaat ook om praten over inclusie, sociaal-emotioneel welzijn, geestelijke gezondheid en vreedzame co-existentie. De grote uitdaging die we hebben is om van de school het epicentrum van sociale en culturele transformatie te maken. Ik roep de vertegenwoordigers van de regeringen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied op om zich aan te sluiten bij deze inzet voor actie voor de nieuwe generaties,” zei de minister van Onderwijs van Colombia, Aurora Vergara Figueroa.

Ook Suriname heeft zicht gecommitteerd aan de “Commitment to action for Education” het ministerie al samen met alle relevante stakeholder een route plan opzetten om de eerachterstanden zo goed als kan te minimaliseren. 

Vertaald vanuit het Spaans en aangevuld:

Bron: Colombia lideró compromiso con Ministros de Educación de América Latina y el Caribe para reducir brechas de aprendizaje en la región (mineducacion.gov.co)

Scroll to Top