Samenwerking voor incorporatie normen en waarden binnen onderwijs

Bij de vernieuwing van het curriculum van het Surinaams onderwijs zullen ook basisvaardigheden worden aangeleerd. Hieronder vallen de Basic Life Skills, normen en vaardigheden. De stichting Wi Tru Sranan wil graag een bijdrage leveren aan de normen en vaardigheden. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) ontving het stichtingsbestuur op maandag 21 maart 2022 voor een overleg hierover.

De bewindsvrouw is blij met de beweging vanuit de samenleving om te helpen bij de uitvoering van beleid. De insteken vanuit de verschillende ministeries voor zelf initiatieven blijken dus vruchtbaar. De samenwerking met de stichting is volgens de minister op haar plek bij de vernieuwing van het onderwijs, met name de aanpassing en het herschrijven van het curriculum. “Ik wil niet dat er vakken erbij komen, anders zitten de leerlingen straks opgezadeld met 25 vakken. Deze onderwerpen moeten verwerkt worden binnen de bestaande vakken,” zei de minister.

Normen en waarden moeten volgens minister Levens vooral in de leerstof van het secundair onderwijs geplaatst worden. Binnen drie jaar wordt het curriculum van deze scholen herschreven. De bijdrage van de stichting hieraan zal dan welkom zijn.

Voorzitter Dirk Currie zegt uit te kijken naar de samenwerking met het minOWC. Hij hoopt naast de bijdrage aan het nieuwe curriculum een ‘Train-de-trainers’ programma te kunnen uitvoeren met leerkrachten.

Gerelateerde Artikelen

Heeft u een vraag? Maak dan contact met ons!