Welkom bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Beste Bezoeker,

Deze nieuwe website is bedoeld om de Surinaamse samenleving op de hoogte te houden over de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur in Suriname. Voor de verschillende doelgroepen binnen het onderwijs te weten: leerkrachten, leerlingen en ouders hebben we de informatie centraal verzameld. De bedoeling is om zo duidelijk en gericht mogelijk informatie te verschaffen over alle ontwikkelingen die plaatsvinden. Zo proberen wij vanuit het ministerie sturing en duidelijkheid te bieden in en over het vernieuwingstraject binnen het onderwijs.

Gezien de situatie rond COVID-19 in Suriname, vindt u op deze website ook een overzicht van de maatregelen die getroffen zijn vanuit het ministerie om ervoor te zorgen dat het onderwijsproces doorgang vindt en prioriteit geniet.

Voor vragen en onduidelijkheden bestaat altijd de mogelijkheid contact op te nemen met ons.  Op onze contactpagina zijn de mogelijkheden weergegeven.

Minister Levens digitaliseert curriculum GLO

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het curriculum van het gewoon lager onderwijs laten digitaliseren. De huidige werkboeken van leerjaar 1 tot en met 8 zijn beschikbaar via de website van het ministerie en wel via de link www.minowc.sr/les-materiaal. Minister Marie Levens zegt dat dit een stap is in de richting van het digitaal beschikbaar maken van alle lesmateriaal. De boeken, en wel slechts de materialen waarvan het MINOWC de auteursrechten heeft, zijn weergegeven.

De bewindsvrouw is ervan bewust dat de boeken niet altijd naar huis kunnen worden gestuurd met de leerlingen, vooral op dagen dat zij niet op school zijn. Voor ouders, leerkrachten en leerlingen met een laptop en/of smarttelefoon zijn nu wel alle boeken beschikbaar. Leerkrachten hoeven dus geen foto’s meer via WhatsApp te versturen voor ouders. De bestanden zijn ook zo klein mogelijk gehouden om de datakosten laag te houden en download makkelijk voor een telefoon te maken.

Ouders die nog niet over een eigen laptop beschikken, hoeven niet langer te kopiëren. Ze kunnen alles downloaden op hun telefoon, of naar de bibliotheek, of cybercafé voor gebruik. De kinderen die geen laptop of mobilofoon thuis hebben, krijgen dan de voorkeur om de schaarse boeken mee naar huis te nemen. Enkele scholen hebben immers een tekort aan boeken. Deze actie moet volgens het ministerie niet gezien worden als een vervanging van huidige initiatieven tot digitalisering, maar wel een aanvulling. Dit alles in het kader van het vernieuwingsproces van het onderwijs.

Paramaribo, 23 maart 2021
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR

Recent Nieuws

1 2 8

Heeft u een vraag? Maak dan contact met ons!