Wereldbank doelt op verbetering menselijk vermogen via onderwijs

De Wereldbank wil zich nu inzetten voor de verbetering van het menselijk vermogen en wel via onderwijs en volksgezondheid. Dit kwam naar voren tijdens het bezoek van een delegatie van de organisatie aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Doretti Diletta, nieuwbakken Resident Representative voor Suriname en Guyana, zegt dat er plannen zijn voor ondersteuning voor het geheel onderwijssysteem.

Het voornemen voor de investering in het menselijk vermogen is op een lijn met de plannen van minister Levens voor de verdere vernieuwing van het onderwijs. Zij noemde tijdens de meeting de verschillende lopende projecten met andere internationale banken, die voor een groot deel gericht zijn op de opzet van gebouwen. De discussie wordt volgens de bewindsvrouw nu gevoerd over hoe te investeren in de mensen.

De delegatieleden doen naast de bezoeken ook een diagnose over wat de problemen zijn binnen het onderwijssysteem. Dit kwam ook ter sprake tijdens de meeting. Van de minister wilde de delegatie weten wat directe aandacht behoeft. De totale aanpassing van het systeem voor betere aansluiting op de regio werd aangehaald. Het afschaffen van het zittenblijven, de verschuiving van de zesde klas toets naar het tiende leerjaar en de vernieuwing van het curriculum zijn al aangepakt. De minister ziet graag dat hierop voortbouwend er een naschools programma gepland wordt.

De vertering van het niveau en de perceptie over het beroepsonderwijs behoeft volgens minister Levens ook aandacht. “Er wordt nog neergekeken op het beroepsonderwijs. Voorheen was er geen goede aansluiting op de arbeidsvraag. De grote bedrijven geven hun medewerkers dan trainingen,” legde ze uit. Ook het curriculum van de Pedagogische Instituten dient veranderd te worden. Diletta zegt graag de vaardigheden van de leerkrachten dan via deze instellingen aan te scherpen. Ze beloofde vervolggesprekken met de minister te zullen voeren voor verdere invulling van de samenwerking.

Gerelateerde Artikelen

Heeft u een vraag? Maak dan contact met ons!