Leerkrachten leerjaar 9 in Nickerie en Sipaliwini ronden eerste twee modules over ontwikkelingsgericht onderwijs af

In de afgelopen twee maanden hebben leerkrachten van leerjaar 9 in de districten Nickerie en Sipaliwini zich gebogen over een verandering van het traditioneel lesgeven naar een meer kindgerichte manier van onderwijs: ontwikkelingsgericht leren oftwel OGO. Deze vernieuwde benadering past beter op de visie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en sluit aan op de beleving en ontwikkeling van jongeren in leerjaar 9.

Daniela Rosario, coördinator van de onderwijsvernieuwing, zegt dat ontwikkelingsgericht onderwijs niet het ‘doorgeven’ van de leerstof is, maar juist het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die passen bij de interesse en de talenten van leerlingen. In de vervolgmodules zullen deze leerkrachten zich verder verdiepen in leeractiviteiten en toetsvormen die leerlingen gereedmaken in hun talent- en interesseontwikkeling voor een succesvolle doorstroming naar het vervolgonderwijs.

In de komende maanden zullen de overige leerkrachten van de andere districten getraind worden door de werkgroep van het ministerie.

Gerelateerde Artikelen

Heeft u een vraag? Maak dan contact met ons!