Ministerie van Onderwijs evalueert vernieuwingen binnen het onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft als onderdeel van de vernieuwing binnen het onderwijs onlangs samen met verschillende afdelingen van het departement een evaluatiemoment gehouden, waarbij het onderwijs in ontwikkelingsperspectief werd bekeken.

In verband met het tweede Basic Education Improvement Program (2nd BEIP), met als doel het ontwikkelen van een strategie voor hervorming van het lager onderwijs (leerjaar 1 tot en met leerjaar 10), heeft dhr. Machiel Karels een presentatie gehouden over “Onderwijs in ontwikkelingsgericht perspectief.’

Tijdens de evaluatie heeft inleider Karels het belang van ontwikkelingsgericht onderwijs voor leerlingen uitgelegd. Met de introductie van ontwikkelingsgericht onderwijs zijn leerlingen in staat te leren in een realistische omgeving op basis van betrokkenheid en zelfsturing naar eigen behoefte. Zij kunnen zich ontwikkelen op basis van hun interesse, behoefte en tempo, en worden beoordeeld op basis van de geleverde prestaties.

Om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen binnen het onderwijs goed verlopen heeft het ministerie de dynamiek van leerjaar 9 en 10, de communicatie tussen afdelingen naar de scholen en naar de gemeenschap toe, de samenwerking tussen de verschillende afdelingen die nauw betrokken zijn binnen de vernieuwing en training voor schoolleiders en leraren als prioriteit.

Als onderdeel van de evaluatie hebben de verschillende afdelingen de ruimte gehad na te gaan op welke manier zij de zullen bijdragen aan ontwikkelingsonderwijs. De meeting werd op 29 april gehouden in het Cenasu-gebouw aan de Dr. S. Kafiluddistraat.

Scroll to Top