Oplevering praktijklokalen toegejuicht in afwachting op olie- en gasindustrie

Met het oog op de opkomende olie- en gasindustrie is het van belang dat vooral het beroepsonderwijs hierop afgestemd is. De uitvoering van het TVET-project voor de inrichting van praktijklokalen komt dus als geroepen. Minister Marie Levens kijkt al uit naar het afstuderen van gecertificeerde krachten, die gemakkelijk inzetbaar zullen zijn bij buitenlandse bedrijven, wanneer de nieuwe industrie in Suriname van de grond komt. Zij was samen met president Chandrikapersad Santokhi aanwezig bij de ingebruikname van vier praktijklokalen van de Surinaamse Technische School in Nickerie.

Het bereiken van eigen standaarden is volgens minister Levens nodig, omdat in de toekomst zowel grote buitenlandse bedrijven als onze eigen bedrijven gecertifieerde diploma’s zullen eisen van hun medewerkers. Met het opzetten van deze lokalen doet het ministerie er alles aan mee te helpen aan de ontwikkeling van Suriname. “We gaan onze eigen gecertificeerde mensen opleiden, zodat wij dit land zelf kunnen draaien,” benadrukte minister Levens. 

President Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat deze activiteit niet geïsoleerd plaatsvindt, maar geplaatst kan worden tegen de achtergrond van het integraal beleid van de regering. De meerwaarde van deze praktijklokalen zal zichtbaarder worden. Met dit project kan vooral gekeken worden naar de internationale conferentie over olie en gas in Suriname, waarbij zeker gekeken zal worden naar de positionering van Suriname als land en onze samenleving met betrekking tot de productie en exploitatie. Dit zal eraan bijdragen dat onze samenleving totaal getransformeerd zal worden als te zijn een samenleving met een hoog ontwikkelde industrie. 

“Het lijkt een droom, maar dit gaat over enkele jaren gebeuren. Het is zaak dat de vocational community zich hierop voorbereid. Om ervoor te zorgen dat de local content en de olie- en gasontwikkeling in ons land zoveel mogelijk beheerd en gemanaged worden door Surinamers, zal de regering investeren in ons onderwijs,” zei de president.

De directeur Beroepsonderwijs Gracia Valies-Ormskirk, merkte op dat beroepsonderwijs praktijkgericht onderwijs is waarbij scholieren kennismaken met moderne machines. Hiermee komen ze dichterbij het bedrijfsleven. Het ministerie heeft als taak om erop toe te zien, dat de randvoorwaarden worden geschapen die nodig zijn om talentgericht onderwijs aan te bieden, dat voldoet aan de huidige eisen van de 21e eeuw.  Op de leerkrachten en leerlingen die deze machines zullen bedienen deed de directeur Beroepsonderwijs een beroep om zich open te stellen om te leren. 

De directeur van LBO S.T.S Nickerie, Wirjanand Premchand, vindt het bijzonder dat de vier praktijklokalen van de studierichtingen werktuigbouwkunde, bouwkunde en voertuigentechniek in gebruik zijn genomen. De faciliteiten van de school worden ook gebruikt door leerlingen van Apoera en Coronie, zei hij. Premchand bedankte alle actoren die betrokken zijn geweest bij de bouw, renovatie en vernieuwing van de lokalen. Hij feliciteerde de Nickeriaanse gemeenschap met dit heugelijk feit en kijkt uit naar meerdere projecten. In het kader van het 40-jarig bestaan van de school deed de directeur een beroep op de minister en het staatshoofd om te ondersteunen met het nodige materiaal om de school te renoveren. 

In totaal worden 39 praktijklokalen op twaalf scholen in verschillende districten voorzien van machines. Dit project wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB).

Scroll to Top