Oprichting kernwerkgroep ‘Ontwikkeling van het Nationale Kwalificatieraamwerk van Suriname’

Eén van de project doelstellingen van het Enhancement of Technical and Vocational Education and Training project (ETVET), gefinancierd door de Caribbean Development Bank, is de ontwikkeling van een Nationaal Kwalificatieraamwerk. Het raamwerk zal de toegang tot onderwijs, training en certificering voor alle burgers uitbreiden en het tevens mogelijk maken voor individuen, ongeacht hun leeftijd, om door te stromen van het ene niveau naar het andere. Het zal daarnaast een tweede kans bieden aan personen die het formele schoolsysteem hebben verlaten en hen de mogelijkheid bieden om op basis van opgedane skills en werkervaring erkende certificaten te behalen, die zowel hier in Suriname als ook in het Caribisch gebied en internationaal erkend zijn.

De kernwerkgroep, waarin vertegenwoordigers van het algemeen onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs zitting nemen, is voor het eerst op woensdag 25 mei 2023 samengekomen. Samen met de consultant, Mrs. Paulette Dunn Pierre, draagt de werkgroep zorg voor de ontwikkeling van een Nationale Kwalificatieraamwerk dat naadloos aansluit en voldoet aan de eisen van Suriname. Belanghebbenden in het hele land krijgen in dit proces ook de kans om input te leveren, aangezien de consultant groepen in alle regio’s zal ontmoeten.

Het project is begin mei van start gegaan en de verwachting is dat het raamwerk eind 2023 zal zijn ontwikkeld voor implementatie.

Scroll to Top