Welkom bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Beste Bezoeker

Deze website is bedoeld om de Surinaamse samenleving op de hoogte te houden over de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur in Suriname. Voor de verschillende doelgroepen binnen het onderwijs te weten: leerkrachten, leerlingen en ouders hebben we de informatie centraal verzameld. De bedoeling is om zo duidelijk en gericht mogelijk informatie te verschaffen over alle ontwikkelingen die plaatsvinden. Zo proberen wij vanuit het ministerie sturing en duidelijkheid te bieden in en over het vernieuwingstraject binnen het onderwijs.

Gezien de situatie rond COVID-19 in Suriname, vindt u op deze website ook een overzicht van de maatregelen die getroffen zijn vanuit het ministerie om ervoor te zorgen dat het onderwijsproces doorgang vindt en prioriteit geniet.

Voor vragen en onduidelijkheden bestaat altijd de mogelijkheid contact op te nemen met ons.  Op onze contactpagina zijn de mogelijkheden weergegeven.

Minister Levens bespreekt uitdiepen onderwijssamenwerking Suriname en Israël

Op onderwijsgebied zijn er genoeg mogelijkheden voor samenwerking tussen Suriname en Israël. Er zijn vaker studenten naar dat land gestuurd. Belangrijk is dat wanneer studenten naar het buitenland vertrekken voor studie, zij de cultuur van het land moeten proberen te begrijpen. Dit zei minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) aan de niet-residerende ambassadeur van Israël, Stevanus Noordzee. 

De diplomaat heeft op maandag 5 september 2022 een kennismakingsbezoek gebracht aan de bewindsvrouw om te vernemen wat Israël kan betekenen voor Suriname op onderwijsgebied. Minister Levens juicht een samenwerking toe. 

Zij gaf aan dat er aan studentenuitwisseling, meer op post-middelbaar-niveau, en stafuitwisseling kan worden gedaan. Zij vroeg de diplomaat om naar verschillende trainingsmogelijkheden uit te kijken alsook stages in de techniek en landbouw.

Ambassadeur Noordzee zegt zich sterk te zullen maken voor trainingen en beurzen voor Suriname. Suriname en Israël zijn vanaf 1976 bilaterale banden aangegaan. De bestaande samenwerking tussen beide landen omvat onder meer onderwijs en capaciteitsversterking, gezondheidszorg, landbouw, infrastructuur, cultuur vanwege de Joodse diaspora, investeringen en het bevorderen van ondernemerschap tussen beide landen.

Recent Nieuws

Nieuws

Online trainingen China

China training20220602105322

Lees Meer
Nieuws

Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt steeds beter begrepen

Nadat er vorig jaar landelijk een workshop is geweest voor alle leerkrachten in het basisonderwijs over ontwikkelingsgericht leren en onderwijzen, …

Lees Meer
Nieuws

MinOWC houdt peilingtoetsen voor een beter beeld

MinOWC houdt peilingtoetsen voor een beter beeld

Lees Meer
Nieuws

Minister Levens bespreekt laatste ontwikkelingen binnen onderwijssysteem met schoolleiders

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), Marie Levens, en haar staf zijn consultaties begonnen met verschillende schoolleiders. Deze …

Lees Meer
Nieuws

Trainingskamp georganiseerd voor leerkrachten speciaal onderwijs Nickerie

Het leerkrachtenteam van de WHC Monkouschool, Lions Gruntjesschool en het Zuster Dankerscentrum is kennis en vaardigheden bijgebracht in persoonlijk leiderschap, …

Lees Meer
Nieuws

Delegatie minOWC oriënteert zich in ondergelopen gebieden binnenland

  Een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) bestaande uit de taskforce en het Bureau Onderwijs …

Lees Meer

Heeft u een vraag? Maak dan contact met ons!

Scroll to Top