Praktijklokalen LBO Meerzorg vervullen multifunctionele rol

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft in het kader van de verbetering en vernieuwing van het Lager Beroepsonderwijs (LBO) op donderdag 7 april 2022 officieel vier praktijklokalen van LBO Meerzorg in gebruik genomen. In verband met het Technical and Vocational Education and Training (TVET)-project, dat het minOWC thans uitvoert worden 39 praktijklokalen voorzien van machines in verschillende districten op twaalf scholen.

De schoolleider van LBO Meerzorg dhr. Marvin Sawirjo gaf de aanwezigen te kennen, dat met de ingebruikname van de lokalen en het beschikken over de nodige machines en apparaten hij met trots kan zeggen dat het beroepsonderwijs in Commewijne geüpdatet is. De schoolleider doet een beroep op elk individu dat van de machines gebruik zal maken om dat zuinig en verantwoord te doen. Jongeren die interesse hebben voor het beroepsonderwijs roept hij op om gebruik te maken van deze gouden kans. Hij is ervan overtuigd dat het beroepsonderwijs een adequate bijdrage zal leveren aan de verschillende productiesectoren in het district Commewijne.

De directeur Beroepsonderwijs van het minOWC, mw. Gracia Valies-Ormskirk, zei dat het haar goed doet te constateren dat er een opmars is binnen het beroepsonderwijs. De brug die geslagen wordt tussen theorie en praktijk wordt zichtbaarder. Aan de leerkrachten en leerlingen adviseert de directeur om leren tot hun passie te maken en kennis te putten uit de middelen die worden aangeboden, zodat de competenties zichtbaar zullen zijn bij het uitoefenen van hun beroep.

Een wezenlijk onderdeel van dit project is het onderhoud van deze faciliteiten, zei staatsadviseur Gregory Rusland. De adviseur pleit voor goede onderhoudsprogramma’s voor de machines, zodat deze faciliteiten heel lang ter beschikking zijn van de school.

Minister Marie Levens gaf de aanwezigen aan dat beroepsonderwijs op de agenda staat van het departement, omdat het de basis is van de ontwikkeling van het land. Het ministerie heeft ervoor gezorgd, dat de verschillende beroepsopleidingen voldoen aan de standaarden in de regio. De bewindsvrouw zei verder dat de machines een multifunctioneel doel hebben. Ze zullen gedeeld worden tussen de LBO-scholen, het Natin en andere technische Hbo-opleidingen.

President Chandrikapersad Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat gelet op de olie- en gasindustrie de markt goed voorbereid moet worden. Dit is de reden waarom de regering streeft naar marktgericht onderwijs. Personen met deze beroepen vormen de ruggengraat van de samenleving, zei de president. Het staatshoofd vindt dat er nog meer van deze scholen gebouwd moeten worden.

Dit project wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB).

Gerelateerde Artikelen

Heeft u een vraag? Maak dan contact met ons!